Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

КАЛИВИАНИ
29, С. 476-477 опубликовано: 13 марта 2017г.


КАЛИВИАНИ

[греч. Καλυβιανή, ῾Ιερὰ Μονὴ Παναγίας Καλυβιανῆς], жен. мон-рь во имя Пресв. Богородицы, принадлежит Гортинской и Аркадийской митрополии Критской архиепископии К-польского Патриархата. Расположен близ городка Мирес в юж. части нома Ираклио. Обитель возникла в период венецианского господства, о чем свидетельствуют фрагменты фресок XIV в. (ок. 1320 (?) - Bissinger. 1995. S. 109) однонефной сводчатой ц. Пресв. Богородицы (ныне освящена в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»), десятки захоронений вокруг нее и фундаменты монастырских построек.

Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» мон-ря Каливиани. XIV в.
Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» мон-ря Каливиани. XIV в.

Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» мон-ря Каливиани. XIV в.
Монастырь был разрушен турками в XVII в. (возможно, в 1646), но церковь продолжала действовать. В XVIII в. в церкви К. служил прп. Харалампий (1723-1788) из сел. Дафнес (в 18 км к северо-западу от Ираклио), к-рый за строгую аскетическую жизнь сподобился дара чудотворений. Во время греч. национально-освободительной революции (1821-1829) церковь была закрыта и до 1865 г. использовалась турками из ближайшего сел. Каливья как сеновал и конюшня. Один из этих турок имел парализованного сына. Его жене трижды являлась Пресв. Богородица, обещая, что если она вычистит церковь и воскурит там фимиам, то ребенок поправится. Действительно, как только женщина выполнила повеление, ее сын сразу выздоровел. От листьев оливы, росшей близ полуразрушенной церкви К., получил исцеление пастух-грек - ему явилась Пресв. Богородица и велела пить отвар из этих листьев. Эти чудеса стали известны в округе. В 1865 г. И. Маргиолакис из сел. Айос-Иоанис начал ремонт церкви. Два турчонка осквернили обитель, один из них умер, а другой тяжело заболел. В 1873 г. церковный чтец М. Михелинакис обрел у ц. Пресв. Богородицы в К. икону Благовещения Пресв. Богородицы. Увеличение числа паломников вызвало всплеск мусульм. фанатизма. Преследования христиан и их протесты, направленные консулам России и европ. держав, привели в 1873 г. к вмешательству султана и К-польского патриарха Иоакима III.

На пожертвования верующих участок с церковью был выкуплен у турок, сооружены здания для паломников, открыта школа. В 1911 г. было начато строительство нового трехпрестольного храма в честь Рождества, Благовещения и Успения Пресв. Богородицы. В 1921 г. в К. была возрождена монашеская жизнь. В 1924 г. было завершено строительство нового храма.

Во время второй мировой войны мон-рь пришел в упадок. К сер. 50-х гг. в К. оставался один престарелый монах. Восстановление обители было начато в 1956 г. стараниями Гортинского и Аркадийского еп. Тимофея (Папуцакиса; в 1978-2006 архиеп. Критский). Она была заселена жен. монашеской общиной. В 1961 г. учреждение мон-ря было официально утверждено королевским указом.

В 1961 г. к новому собору был пристроен пронаос. После обретения в 1975 г. благоухающих мощей прп. Харалампия Каливианийского в мон-ре был сооружен небольшой храм во имя этого святого, в к-ром были помещены его мощи. Также построены парекклисионы во имя 10 критских мучеников, арх. Михаила и прп. Филофеи.

Монашеская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность. В обители организованы приют для сирот, дом престарелых, начальная школа, центр реабилитации подростков, типография, музей, иконописная, ткацкая, швейная, золотного шитья и вязания мастерские. Среди ценных экспонатов музея - поствизант. иконы «Одигитрия» из ц. св. Андрея мон-ря Пресв. Богородицы Одигитрии и «Св. бессребреники» из ц. св. Бессребреников в с. Ливадиотис.

Святыни: частицы мощей четырех Ретимнских новомучеников Ангелиса, Мануила, Георгия и Николая (пам. греч. 28 окт.), свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского (пам. 9 нояб.), преподобных Мефодия Нивритского (пам. крит. 25 июня), братьев Парфения и Евмения Кудумасов (пам. греч. 10 июля), Харалампия Каливианийского (пам. крит. 23 авг.).

В наст. время в К. подвизаются 39 монахинь и 8 послушниц; игумения - Тимофея (Геракаки) (Δίπτυχα. 2012. Σ. 926). Духовником и директором начальной школы в течение 35 лет является архим. Нектарий (Патеракис).

Престольные праздники: Рождество, Благовещение и Успение Пресв. Богородицы (8 сент., 25 марта, 15 авг.).

Лит.: Τιμόθεος, μητρ. Γορτύνης κα ᾿Αρκαδίας. ῾Η Παναγία Καλυβιανὴ κα τὰ ἱδρύματα. Μοῖρες Κρήτης, 1975; Ψιλάκης Ν. Μοναστήρια κα ῾Ερημητήρια τῆς Κρήτης. ῾Ηράκλειο, 1992. Τ. 1. Σ. 323-336; idem. Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια της Κρήτης. Ηράκλειο, 1998. Σ. 62-64; Bissinger M. Kreta Byzantinische Wandmalerei. Münch., 1995. S. 109; Κόκορης Δ. Θ. ᾿Ορθόδοξα ῾Ελληνικὰ Μοναστήρια. ᾿Αθῆναι, 1997 2. Σ. 295; Λέκκος Ε. Π. Τά μοναστήρια τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Πειραιάς, 1998. Τ. 2. Σ. 230-232; Κοκκίνης Σ. Τά μοναστήρια τῆς ῾Ελλάδος. ᾿Αθῆναι, 1999 2. Σ. 187; Νεκτάριος (Ζιόμπολας), ἀρχιμ. Σαράντα Εἰκόνες τῆς Παναγίας. ᾿Αθήνα, 2004. Σ. 156-161.
Э. П. А.
Ключевые слова:
Монастыри Константинопольской Православной Церкви Гортинская и Аркадийская митрополия Константинопольской Православной Церкви Каливиани, женский монастырь во имя Пресвятой Богородицы, принадлежит Гортинской и Аркадийской митрополии Критской архиепископии Константинопольского Патриархата
См.также:
АПЕЗАНОН СВЯТОГО АНТОНИЯ АГИОФАРАНГИТА МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ посвященный прп. Антонию Великому (митрополия Гортины и Аркадии К-польского Патриархата, Крит)
ВРОНТИСИУ действующий муж. мон-рь, принадлежит Гортинской и Аркадийской митрополии К-польского Патриархата
АГАВР визант. мон-рь в р-не Вифинского Олимпа
АКРОТИРИАНИС ТОПЛУ, В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ И ИОАННА БОГОСЛОВА, МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ в Иерапитнской и Ситийской митрополии К-польского Патриархата
АЛИПИЯ МОНАСТЫРЬ на Афоне, подворье свв. апостолов Кутлумушского мон-ря
АМАЛЬФИТАНЦЕВ МОНАСТЫРЬ на Афоне, X-XIII вв.